Te Reo Māori English Medium

Te Reo Māori English Medium

'He mihi tēnei ki a koutou katoa e ngākau nui nei ki te hāpai i te reo Māori, ko te reo te manawa pou o te Māori, te waimanawa mō ā tātou tamariki kei roto i ngā kura auraki' 

Ko tōu reo … your voice
Ko tōku reo … my voice
Te tuakiri tangata … it is an expression of our identity
Tīhei uriuri … behold, the message
Tīhei nakonako … behold, the messenger 
-Blackie Pohatu

According to Blackie, voice in this whakatau-a-kii refers to all languages including the language of the birds, the winds etc.

Tīhei uriuri, behold, take note, consider who speaks, the words being spoken and how the message is being conveyed, it is an expression of our identity.

Our People

Rewa Paewai

Accredited facilitator - Auckland, Hamilton

Sharron Fabish

Accredited facilitator - Hawkes Bay

Lisa Watson

Facilitator - Te Tai Tokerau

Ruth Snowden

Accredited facilitator - Otago, Southland

Marian Pearce

Accredited facilitator - Auckland

Rachel Tuwhangai

Accredited facilitator - Auckland

Te Rongopai Morehu

Accredited facilitator - Auckland

Contact Us

Find out how we can work with you and your school to design a professional learning and development programme that best fits the unique needs of your school, your teachers and your students - where ever you may be.